Získajte samostatnosť pri navrhovaní a monitorovaní svojho ekologického sadu.

Školenia a podpora pri realizácii vášho projektu !

Radi vas budeme sprevádzať
Potrebujete podporu pre svoje projekty vytvárania a sledovania jednoduchých alebo diverzifikovaných ovocných sadov, na odborné alebo súkromné účely ?
Služby
Zachrániť starú odrodu vo vašom sade ? Rozmanitosť nie je uspokojivá ? Premýšľajte o domácom štepení alebo preštepení !
Služby
Obnovujete svoj opustený ovocný sad ? Ponúkame vám renovačnú službu orezávania s programom revitalizácie sadov.
Stáže
Učte sa a trénujte počas tematických dní v podpornom vzdelávacom sade. Pozrite si náš program školení. Neváhajte a poskytnite aj váš sad !
Školenia
Obsah prispôsobujeme požiadavkám každého vzdelávacieho programu. Naším cieľom je dosiahnuť maximálnu spokojnosť študentov a školiacich stredísk.
Previous slide
Next slide
Logo réalisé par

Adresa našej webovej stránky: fruitiersetcompagnie.com

Hostiteľ webovej stránky: Ionos by 1&1

Manažér: Hubert Didier

Individuálny dodávateľ

Sídlo: BOIS DE DESCOUTURES 1344 ROUTE DE TIVOLI 47130 PORT-SAINTE MARIE, FRANCE

SIRET: 90098229900019

Telefónne číslo: +33652663848

Riešenie sporov online

Predávajúci poskytne bezplatne individuálny odhad spotrebiteľovi, ktorému ponúka službu alebo súbor služieb, ktorých celková cena je vyššia alebo rovná 100 EUR vrátane dane, alebo spotrebiteľovi, ktorý o to požiada.

Suma musí byť uhradená do 30 dní od dátumu vystavenia faktúry. Podľa zákona 92-1442 z 31.12.1992,
sankcie za oneskorené platby: 1,5 % mesačne plus pevne stanovená náhrada nákladov na vymáhanie vo výške 40 EUR DPH sa neuplatňuje, článok 293B
neuplatňuje sa, článok 293B CGI Platobné podmienky: platba v hotovosti alebo šekom na mieste, šekom poštou alebo
bankový prevod. 0% zľava za predčasnú platbu. V prípade zrušenia služby viac ako 48 hodín pred dňom
Žiadna pokuta sa neuplatní a zostatok sa klientovi vráti bankovým prevodom. V prípade
V prípade zrušenia služby v lehote kratšej ako 48 hodín pred termínom služby, klient zaplatí paušálnu náhradu vo výške 50 € bez DPH,
umenie. 293B CGI.